وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه دانشجویان شرکت کننده   در کلاس های تابستانی کارگاه کسب مهارت
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 94/07/13

 

دانشجویانی که در کلاس های تابستانی کارگاه کسب مهارت شرکت کرده اند می توانند از تاریخ چهارشنبه 22 مهر ماه با مراجعه به آدرس سایت زیر کارت ورود به جلسه را برای شرکت در آزمون فنی و حرفه ای و کسب گواهینامه در صورت قبولی درآزمون  دریافت کنند.

 زمان برگزاری آزمون جمعه 24 مهر ماه می باشد.

http://azmoon.portaltvto.com