وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه دانشجویان طرح نهایی " فرم الف "
موضوع: آموزش
تاریخ : 94/06/06
تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مهندسی معماری واجد شرایط اخذ طرح نهایی می بایست از تاریخ 94/05/15 نسبت به دریافت و تکمیل " فرم الف " اقدام و پس از اخذ تایید از کمیته طرح شروع به فعالیت نمایند، بدیهی است در صورت عدم تایید کمیته، مجوز ثبت نمره طرح نهایی داده نخواهد شد.

پیوست ها

نام فایل حجم
A-Form.pdf 279.5 کیلوبایت دانلود