وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه دانشجویان  متقاضی شرکت در کلاس های کارگاهی برنامه نویسی اندروید و نرم افزارEtabs
موضوع: گروه های خبری, امور پژوهشی
تاریخ : 94/08/11

کلاس کارگاهی آموزش نرم افزار Etabs ویژه دانشجویان عمران در روز های شنبه و 5شنبه هر هفته ساعت 20-16 در محل کلاس 202 توسط اقای مهندس یوسفی برگزار می گردد. تعداد ساعات تعریف شده برای این کلاس 70 ساعت  و هزینه نفری 200 هزار تومان می باشد .

کلاس کارگاهی برنامه نویسی اندروید ویژه دانشجویان کامپیوتردر روز های 2شنبه و 4شنبه هر هفته ساعت 14-12 توسط اقای مهندس نظام پرور برگزار می گردد. تعداد ساعات تعریف شده برای این کلاس 24 ساعت  و هزینه نفری  140 هزار تومان می باشد .

شماره حساب برای ثبت نام کارگاه ها  431321653 بانک تجارت