وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
موضوع: امور دانشجویی, وام, اطلاعیه ها
تاریخ : 95/04/13

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

دانشجویان متقاضی وام فرصت دارند برای تکمیل اطلاعات خود حداکثر تا تاریخ 30/5/95 به آدرس سایت www.swf.ir مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام اولیه برای درخواست وام در قسمت پرتال دانشجویی اقدام نمایند.

دانشجویانی که نسبت به ثبت نام اولیه در پرتال دانشجویی اقدام نمایند در اولویت پرداخت قرار خواهند گرفت.

امور دانشجویی