وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه دانشجویان مهندسی عمران ورودی94
موضوع: آموزش
تاریخ : 94/08/11

از دانشجویان ورودی جدید مهندسی عمران دعوت می گردد تا در جلسه معارفه ای که روز دوشنبه 94/8/18 ساعت 12 در محل  کلاس 301 برگزار می گردد،شرکت نمایند.

پیشنهاد می شود دانشجویان برای آشنایی با موسسه ، رشته تحصیلی و اساتید گروه در جلسه حضور بهم رسانند.