وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه علا قه مندان به شرکت در مسابقات قهرمانی ورزشی غیر المپیادی
موضوع: امور دانشجویی, واحد تربیت بدنی
تاریخ : 95/06/16

ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید ، از کلیه دانشجویانی که تمایل به شرکت در مسابقات قهرمانی رشته های غیرالمپیادی هندبال ، کاراته ، قایقرانی ، جودو و وزنه برداری را دارند دعوت می شود حداکثر تا تاریخ 23/6/95 مشخصات خود را (نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی ، شماره تماس و رشته ورزشی مورد نظر خود) به آدرس  ایمیل afarandeh.elham1@gmail.com   ارسال کنند و یا به امور دانشجویی مراجعه نمایند.

شماره تماس: 38792512 داخلی 18     سرکار خانم مهندس آفرنده