وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه متقاضیان دریافت وام شهریه دانشجویی
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 97/12/02

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه دانشجویی در نیمسال دوم 98-97
مهلت ثبت نام تا ۲۰ اسفند ماه
دانشجویانی که در ترم گذشته درخواست وام شهریه داشته بودند و مدارکشان در بانک مهر تکمیل نشده است فقط تا ۴ اسفند ماه فرصت دارند که اقدام نمایند در غیر این صورت شهریه درنظرگرفته شده برگشت داده خواهد شد ....