وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه کلیه دانشجويان محترم مقطع كارشناسي ارشد (ثبت پيشنهاده در سامانه ملي ثبت پايان نامه، رساله و پيشنهاده پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات)
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/03/20

قابل توجه کلیه دانشجويان محترم مقطع كارشناسي ارشد :

 تمامي دانشجويان كارشناسي ارشد كه از پيشنهاده (پروپوزال) خود دفاع كرده اند؛ بايد هر چه سريع تر پس از انجام اصلاحات، پيشنهاده خود را در سامانه ملي ثبت پايان نامه، رساله و پيشنهاده پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ثبت و كد رهگيري آن را به مدير گروه عمران تحويل دهند. در غير اينصورت عواقب آن متوجه خود دانشجو مي باشد. ( واحد پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی توس)