وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه کلیه دانشجویان ارشد ورودی قدیم
موضوع: حسابداری, اطلاعیه ها
تاریخ : 96/06/13

" اطلاعیه مهم "

قابل توجه کلیه دانشجویان ارشد ورودی قدیم

باتوجه به شروع  انتخاب واحد نیمسال اول 97-96 باید تمامی دانشجویان ارشد مبلغ 7000،000ریال(هفت میلیون ریال) بابت علی الحساب شهریه از طریق پرداخت الکترونیکی یا به حساب 29509 بانک تجارت شعبه دانشگاه فردوسی(کد شعبه4250) واریز و فیش مربوطه را تحویل حسابداری نمایند .

امور مالی

پیوست ها

نام فایل حجم
واریز علی الحساب شهریه ارشد او... 167.3 کیلوبایت دانلود