وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه کلیه دانشجویان و متقاضیان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد سال 1397
موضوع: آموزش, امور دانشجویی, تحصیلات تکمیلی
تاریخ : 97/06/19

با توجه به درخواست مکرر و تماس های زیاد متقاضیانی که تاکنون ثبت نام نکرده اند، زمان ثبت نام از متقاضیان و دانشجویان جدیدالورود تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 97/06/19 تمدید می گردد.

موسسه آموزش عالی توس