وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 لایو اینستاگرامی  با موضوع : چالش های آموزش مجازی و مشکلات آموزشی
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, امور دانشجویی, فناوری اطلاعات
تاریخ : 99/06/11

 لایو اینستاگرامی
 با موضوع : چالش های آموزش مجازی و مشکلات آموزشی
 همراه با اهدای جایزه به سه نفر از دانشجویان شرکت کننده به قید قرعه
 زمان چهارشنبه 12 شهریور
 ساعت 12:30 ظهر
 با عضویت در آی دی اینستای رسمی موسسه آموزش عالی توس به آدرس زیر در این برنامه زنده شرکت فرمائید :
https://instagram.com/toos_institute
(روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)