وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


لینک ورود به تالار اصلي کنفرانس ملي عمران، معماري و فناوري اطلاعات در زندگي شهري ( موسسه آموزش عالي توس) در نرم افزار ادوبي کانکت
موضوع: حوزه ریاست, امور پژوهشی, فناوری اطلاعات
تاریخ : 99/08/21

لینک ورود به تالار اصلي کنفرانس ملي عمران، معماري و فناوري اطلاعات در زندگي شهري ( موسسه آموزش عالي توس) در نرم افزار ادوبي کانکت -  پنجشنبه 22 آبان ماه ساعت 9 صبح 
http://online.toos.ac.ir/conf/