وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مدارك لازم جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود آزمون سراسری پذیرش بهمن ماه1394
موضوع: آموزش
تاریخ : 94/09/17

مدارك لازم جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود آزمون سراسری پذیرش بهمن ماه1394

  1. اصل و کپي مدرک يا گواهي ديپلم متوسطه نظام جديد
  2. اصل و کپي کارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه
  3. اصل و کپی مدرک یا گواهی پیش دانشگاهی
  4. اصل و کپی ریزنمرات پیش دانشگاهی
  5. پرينت کارنامه قبولي سازمان سنجش به همراه تعداد ضرايب قبولي هر درس
  6. فتوكپي از تمام صفحات واصل شناسنامه و کارت ملي (2 نسخه)
  7. عكس 4×3 تعداد6  قطعه
  8. تكميل و ارسال فرم درخواست تاييديه تحصيلي پیش دانشگاهی

 ( با مراجعه به اداره پست)

     9. مدرک وضعيت نظام وظيفه ( برادران)

 

**تاریخ ثبت نام: از روز یکشنبه مورخ 22/09/94لغایت روز پنج شنبه 26/09/94