وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مراسم افطار دانشجویی و جشن ولادت امام حسن مجتبی (ع)
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 97/03/10

مراسم افطار دانشجویی و جشن ولادت امام حسن مجتبی (ع) و تقدیر از دانشجویان برتر نیمسال اول سال تحصیلی 97_96 در تاریخ چهارشنبه 9 خردادماه 97 در محل موسسه آموزش عالی توس برگزار شد.