وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مسابقه بهترين كتابي كه تا به حال خوانده ام
موضوع: کتابخانه, کتابخانه
تاریخ : 96/08/27

به مناسبت هفته كتاب، كتابخواني و كتابدار، كتابخانه موسسه آموزش عالي توس برگزار می کند

مسابقه اي تحت عنوان «بهترين كتابي كه تا به حال خوانده ام»

بدين وسيله از علاقه مندان جهت شركت در اين مسابقه دعوت به عمل مي آید.