وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 معرفی دانشجویان ورزشکار موسسه آموزش عالی توس در مسابقات دانشجویان منطقه 9 کشور و مقام های کسب شده در سال تحصیلی 98-97
موضوع: واحد تربیت بدنی
تاریخ : 98/02/22

 معرفی دانشجویان ورزشکار موسسه آموزش عالی توس در مسابقات دانشجویان منطقه 9 کشور و مقام های کسب شده در سال تحصیلی 98-97 - ضمن عرض تبریک به این عزیزان، از خداوند متعال آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون برایشان داریم.