وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مهلت تسویه حساب مالی و شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399  فقط تا 27 خرداد 1400
موضوع: حسابداری, اطلاعیه ها, شهریه
تاریخ : 0/03/20

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :
مهلت تسویه حساب مالی و شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399  فقط تا 27 خرداد 1400
 توجه: طبق اطلاعات در پوستر اولویت با پرداخت الکترونیکی از طریق پرتال دانشجویی می باشد.  
( واحد آموزش و امور مالی موسسه آموزش عالی توس)