وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


میثاق‌نامه شهید سپهبد قاسم سلیمانی منتشر شد
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/11/27

میثاق‌نامه شهید سپهبد قاسم سلیمانی منتشر شد

♦️فرازی از وصیت‌نامه:

در مسائل سیاسی، ولایت فقیه را بر سایر امور ترجیح دهید.
دوست دارم کرمان همیشه با ولایت بماند.
امروز به تقدیر الهی از میان شما رفته‌ام.
نیروهای مسلح را برای دفاع از اسلام و کشور احترام کنید.
فرزندانتان را با نام و تصاویر شهدا آشنا کنید.
حرمت ولایت فقیه را حرمت مقدسات بدانید.
اگر خیمه جمهوری اسلامی آسیب ببیند، بیت‌الله‌الحرام و قرآن آسیب خواهد دید.
برای نجات اسلام، خیمه ولایت را رها نکنید.
https://plink.ir/cqmsq