وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


میلاد امام حسن مجتبی علیه‌السلام مبارک باد
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 99/02/20

جنّت نشانی از حرم توست یا حسن
فردوس سائل کرم توست یا حسن

تنها نه آسمان و زمین، عالم وجود
در زیر سایۀ علم توست یا حسن

میلاد امام حسن مجتبی علیه‌السلام مبارک باد