وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


میلاد مظهر عصمت و نجابت، حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر بر تمام دختران ایران زمین و رهروان آن حضرت مبارک باد
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی
تاریخ : 99/04/03

میلاد مظهر عصمت و نجابت، حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر بر تمام دختران ایران زمین و رهروان آن حضرت مبارک باد
(روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)