وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


هفته پژوهش سال ۹۸ در یک نگاه
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 98/10/30

هفته پژوهش سال ۹۸ در یک نگاه
کلیپ معرفی سمینارها و کارگاههای برگزار شده در هفته پژوهش و فناوری سال 1398 موسسه آموزش عالی توس

پیوست ها

نام فایل حجم
کلیپ برنامه های هفته پژوهش.mp4 34.1 مگابایت دانلود