وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


هفته گرامیداشت مقام استاد
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی
تاریخ : 97/02/16

هفته تکریم و گرامیداشت مقام استاد

مراسم گرامیداشت هفته معلم با حضور معاونت محترم فرهنگی اجتماعی جناب آقای شجاع و معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر هژبرالساداتی و جمعی از اعضای بسیج دانشجویی در موسسه آموزش عالی توس برگزار گردید.