وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


همایش ملی معماری و شهرسازی بومــــــی ایران
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 94/08/19

 

همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران بهمن ماه 1394 به میزبانی دانشگاه علم و هنر یزد برگزار می گردد.

آخرین مهلت ارسال مقالات 1 دی ماه 1394 می باشد.

علاقه مندان می توانند برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت زیر مراجعه نمایند.

www.boomconf.ir