وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


همایش یکروزه فرهنگی - تفریحی
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 95/11/10

همایش یکروزه فرهنگی - تفریحی دانشجویی به مناسبت دهه مبارک فجر و آغاز ترم تحصیلی جدید در اردوگاه فرهنگی شهید هاشمی نژاد برگزار می گردد.

جهت ثبت نام تا پایان هفته جاری به امور فرهنگی مراجعه نمایید.

امور فرهنگی