وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


واریز  علی الحساب شهریه نیمسال اول 97-96
موضوع: حسابداری, اطلاعیه ها
تاریخ : 96/05/31

" اطلاعیه مهم "

قابل توجه کلیه دانشجویان

باتوجه به شروع انتخاب واحد نیمسال اول 97-96 باید تمامی دانشجویان مبلغ 5000،000 ریال (پنج میلیون ریال) بابت علی الحساب شهریه از طریق پرداخت الکترونیکی یا به حساب  29509 بانک تجارت شعبه دانشگاه فردوسی (کد شعبه4250) واریز و فیش مربوطه را تحویل حسابداری نمایند .

امور مالی

پیوست ها

نام فایل حجم
اطلاعیه حسابداری.pdf 167.3 کیلوبایت دانلود