وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


"وبینار آشنایی با تکنیک های موفقیت"
موضوع: امور دانشجویی, واحد مشاوره
تاریخ : 99/04/08

واحد مشاوره موسسه آموزش عالی توس برگزار می نماید:

"وبینار آشنایی با تکنیک های موفقیت"

با سخنرانی سرکارخانم دکتر کاووسی

یکشنبه ۸ تیرماه ۹۹ - ساعت ۱۲ الی ۱۳

علاقه مندان می توانند جهت شرکت رایگان در وبینار عدد (۱) را به آیدی تلگرام
 @idehpardazan_20
ارسال نمائید.
( امور دانشجویی موسسه آموزش عالی توس)