وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


پانزدهمین نمایشگاه کتابهای تخصصی لاتین و فارسی
موضوع: امور پژوهشی, امور فرهنگی, امور دانشجویی, معاونت فرهنگی, معاونت پژوهشی, فعالیت های فرهنگی, کتابخانه, گروه های درسی
تاریخ : 97/10/03

پانزدهمین نمایشگاه کتابهای تخصصی لاتین و فارسی

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت هفته پژوهش پانزدهمین نمایشگاه تخصصی کتابهای لاتین و فارسی را از 1 الی 5 دی برگزار می کند. در این نمایشگاه بیش از 5000 عنوان کتاب خارجی به زبانهای انگلیسی و عربی توسط سه کارگزار ارائه می شود که انتشارات بیش از 20 ناشر خارجی را پوشش می دهند، همچنین بیش از 1300 عنوان کتاب فارسی، مربوط به انتشارات چهار ناشر فارسی داخلی نیز در این نمایشگاه ارائه می شود.  بدینوسیله از کلیه عموم علاقه مندان بویژه دانشگاهیان محترم و پژوهشگران دعوت می شود برای تهیه منابع علمی مورد نیاز خود مراجعه فرمایند. :
ساعت بازدید : 9 صبح الی 5 بعد از ظهر
میزان تخفیف : 40 % برای کتابهای خارجی و 20 % برای کتابهای فارسی
مکان برگزاری : سالن ورودی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد – طبقه همکف
موضوع : کلیه رشته های دانشگاهی بجز پزشکی
بازدید برای عموم علاقه مندان آزاد می باشد.