وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


پویش جنبش استادی ایران ، رزمایش همدلی
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 99/02/08

#پویش_جنبش_استادی_ایران
#رزمایش_همدلی
دعوت از کلیه اساتید و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه جهت واریز کمک های نقدی خود به این پویش (توضیحات در تصویر)

https://t.me/toosfarhangi/463


(سازمان بسیج اساتید کشور)
(معاونت فرهنگی و اجتماعی موسسه آموزش عالی توس)

پیوست ها

نام فایل حجم
پویش جنبش استادی2.jpg 134.6 کیلوبایت دانلود