وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


چهاردهمین دوره عتبات دانشگاهیان
موضوع: امور دانشجویی, سفرهای زیارتی دانشجویی
تاریخ : 94/10/06

قابل توجه اساتید محترم، کارمندان و دانشجویان موسسه به اطلاع می رساند ثبت نام چهاردهمین دوره عتبات دانشگاهیان تا تاریخ 94/10/07 ادامه خواهد داشت. متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به سایت www.labbayk.ir  مراجعه نمایند.