وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کارگاه مقاله نویسی
موضوع: دوره های آموزشی
تاریخ : 95/03/22

به منظور  فراگرفتن هنر مقاله نویسی و افزایش تولیدات علمی کارگاه آموزش مقاله نویسی را با حضور سر کار خانم ناصری دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات دانشگاه تهران  در تاریخ 10 تیر ماه 94 برگزار گردید. این کارگاه 3 ساعته به صورت رایگان برای دانشجویان بود ودر این دوره دانشجویان موفق شدند با   مباحثی از جمله شروع کار تحقیق علمی از پایه (پیدا کردن موضوع، ایده و ...) ، مراحل نگارش مقاله علمی  ،نحوه استفاده از منابع علمی ،نحوه تنظیم فرمت استاندارد مقاله برای مجلات ، نحوه استناددهی و منبع نویسی استاندارد و ...آشنا شوند .

در پیوست فایل مربوط به ارائه این کارگاه در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

پیوست ها

نام فایل حجم
کارگاه_مقاله_نویسی_.pdf 1.3 مگابایت دانلود