وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کارگاه های تخصصی جشنواره مسیر خوشبختی ویژه زوجین و مجردین
موضوع: امور دانشجویی, ازدواج دانشجویی
تاریخ : 94/11/21

دومین مرحله کارگاه های تخصصی جشنواره مسیر خوشبختی ویژه زوجین و مجردین

( دارای امتیاز جشنواره، سفر تفریحی شمال و جوایز ارزنده دیگر)

زوجین: روزهای شنبه - دوشنبه - چهارشنبه  ساعت 19-17:30 (اولین جلسه 26 بهمن)

استاد پورحسینیان (7 جلسه) هزینه دوره 20 هزار تومان

مجردین: روزهای یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه  ساعت 14-12 (اولین جلسه 27 بهمن) 

استاد پورحسینیان (5 جلسه) هزینه دوره 15 هزار تومان

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آقای رضایی(سایت303) مراجعه نمایید.

امور دانشجویی