وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 کرسی آزاداندیشی دانشجویی به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه با موضوع : " وحدت حوزه و دانشگاه _ چرا ؟  چگونه ؟ "
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 98/09/25

معاونت فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی توس برگزار می کند:
 کرسی آزاداندیشی دانشجویی به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه با موضوع :
" وحدت حوزه و دانشگاه _ چرا ؟  چگونه ؟ "
چهارشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۲ _ اتاق ۱۰۴
با حضور اساتید دانشگاه و حوزه و دانشجویان عزیز