وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کسب مقام اول مسابقات بدمینتون موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی منطقه ۹ در قسمت دوبل خواهران
موضوع: حوزه ریاست, واحد تربیت بدنی
تاریخ : 98/09/25

کسب مقام اول مسابقات بدمینتون موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی منطقه ۹ در قسمت دوبل خواهران توسط خانمها مبینا نبی نژاد و فاطمه احمد زاده را به حضور  ریاست،مسئولین،اساتید و دانشجویان موسسه آموزش عالی توس، تبریک عرض نموده وآرزوی موفقیت روزافزون برای این عزیزان را از خداوند متعال خواستاریم.
(واحد تربیت بدنی موسسه آموزش عالی توس )