وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کليه فايل هاي آموزشي کار با محيط نرم افزار ادوب کانکت - موسسه آموزش عالي توس
موضوع: آموزش, امور دانشجویی, فناوری اطلاعات
تاریخ : 99/06/29

کليه فايل هاي آموزشي کار با محيط نرم افزار ادوب کانکت - موسسه آموزش عالي توس

پیوست ها

نام فایل حجم
آموزش_هاي_کلاس_هاي_مجازي_آنلاي... 40.0 مگابایت دانلود