وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از رزمایش کمک مومنانه
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی
تاریخ : 99/03/07

گزارش تصویری از رزمایش  کمک مومنانه
 الحمدلله رب العالمین، با همت بلند خیرین موسسه آموزش عالی توس، توانستیم در خرید، مشارکت و اهدای تعداد 6 بسته ارزاق به ارزش هر بسته 250 هزارتومان، با همکاری ناحیه مقاومت بسیج حوزه 2 ابوذر و پایگاه بسیج شهید صادقی نژاد در ایام بیماری کرونا و ماه مبارک رمضان به یاری خانواده های نیازمند بشتابیم.
 طاعات و عبادات مقبول و اجرکم عندالله
(روابط عمومی و معاونت فرهنگی و اجتماعی موسسه آموزش عالی توس)
مشهد مقدس – اردیبهشت 1399 / رمضان الکریم 1441