وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از گردهمایی علمی، تخصصی " سازه و معماری، تقابل یا تعامل " با حضور اعضای هیات علمی و اساتید گروه معماری و عمران - شنبه 98/2/14  سالن اجتماعات
موضوع: اسلایدر صفحه اصلی, انجمنهای علمی, اخبار و فعالیت ها, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/02/17